Griepvaccinatie 2023

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op zaterdag 11 november 2023 onze griepvaccinatiedag. Vanaf dit jaar kan U ook online een afspraak maken voor deze vaccinatiedag via de website  (afspraaktype: 'griepvaccinatiedag 11 november').

Op deze dag vaccineren wij enkel met het griepvaccin, en doen wij geen andere onderzoeken of maken we geen voorschriften voor medicatie of dergelijke. Het is ook mogelijk dat een andere arts dan de arts waarbij U uw afspraak heeft ingepland op deze dag, uw vaccin zal plaatsen. Dit om de continue stroom van patiënten vlot te laten passeren.


Alle patiënten die dit wensen kunnen een griepvaccin laten plaatsen. Maar onderstaande patiënten worden zeker aangeraden om zich te laten vaccineren.

  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, chronische spierziekte of diabetes
  • 65-plussers
  • inwoners van een instelling
  • personen die in de gezondheidssector werken
  • mensen die onder hetzelfde dak wonen als risicopersonen of kinderen jongeren dan 6 maanden.

Alle patiënten ouder dan 50 jaar kunnen hun griepvaccin zónder voorschrift afhalen bij de apotheker. Alle andere patiënten kunnen naar het secretariaat bellen voor een elektronisch voorschrift voor hun griepvaccin.

Gelieve zeker uw identiteitskaart mee te brengen, alsook makkelijke kledij aan te trekken. Indien U op deze dag toch ziek zou zijn, mag U het vaccin niet laten plaatsen en maakt U een afspraak op een latere datum.

U moet niets betalen om dit vaccin te laten plaatsen.