UW HUISARTS:

 • behandelt en begeleidt mensen in alle levensfases
 • bekijkt je probleem in een bredere context en legt de link tussen psychische, fysische en sociale problematiek
 • helpt je bij grote en kleine ongemakken zoals griep, infecties, kwetsuren, sportletsels, snijwonden,  huidaandoeningen, hoofdpijn, ongevallen enz.
 • volgt je op bij chronische problemen zoals hoge bloeddruk, diabetes, allergie, hart- en longziekten, maagdarmziekten enz.
 • behandelt gynaecologische problemen en vragen zoals anticonceptie, uitstrijkjes, zwangerschap, infecties (SOA's), menopauzale klachten
 • volgt je pasgeborene en kinderen op, vaccineert ze en onderzoekt ze bij ziekte
 • doet aan preventie: vroegtijdige opsporing en preventieve onderzoeken (kanker, hart- en bloedvaten, bloedafnames, elektrocardiogram, spirometrie, diabetes, rookstop, opvolging dieet.)
 • geeft reisadvies en vaccinaties
 • doet kleine ingrepen (lepelwratjes, cryotherapie, ingegroeide nagel, drainage abces,.), snijdt oppervlakkige gezwelletjes weg, behandelt aambeien, verwijdert oorstoppen, verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig
 • begeleidt je met levens- en gezinsvragen, depressies, ..
 • begeleidt je aan het levenseinde
 • werkt nauw samen met verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, sociale diensten enz.
 • verwijst indien nodig door naar de geneesheer specialist
 • is de eerste opvang bij urgenties
 • staat open voor nieuwe inzichten en behandelingen
 • schoolt zich regelmatig bij
 • leidt toekomstige huisartsen op