NIEUWE PATIËNTEN

Om onze patiënten op een kwaliteitsvolle manier te blijven helpen, zijn wij genoodzaakt om momenteel geen nieuwe patiënten meer aan te nemen. Gezinsleden van patiënten , wonende op hetzelfde adres, kunnen steeds bij ons terecht na telefonisch contact.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

- Gelieve bij iedere consultatie uw identiteitskaart mee te brengen en indien mogelijk met bancontact te betalen

-       In onze praktijk werken we met 4 artsen samen. Dit wil zeggen dat we een gemeenschappelijk dossier gebruiken en iedere dag samen overleg hebben. Dat zorgt ervoor dat elk van ons u de gepaste zorg, behandeling en informatie kan geven.


  U wilt een arts telefonisch spreken?  

Waarom? U hebt een vraag voor een arts, U wilt het resultaat van uw bloedafname of U heeft een andere vraag

Wanneer bellen? Iedere voormiddag tussen 9.00 en 12.00 en in de namiddag tussen 14.00 en 16.00 kan U een arts telefonisch bereiken.
Wij vragen U om enkel in de voormiddag en dus NIET 's avonds te bellen, dit om de avondconsultaties vlotter te laten verlopen.


   Hoe een afspraak maken?   

Afspraken kunnen zowel telefonisch (053/78.54.46) als online gemaakt worden (zie Een afspraak maken).

Bij het maken van de afspraak vragen wij U om de REDEN VAN AFSPRAAK duidelijk te vermelden.

Niet alle beschikbare plaatsen worden vrijgegeven op de website. Indien u met een dringend probleem zit, aarzel niet ons telefonisch te contacteren en dan bekijken we met U welke opties er nog mogelijk zijn

   Hoe een huisbezoek aanvragen?  

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor ernstig zieke patiënten (hoge koorts, braken ...)  of mensen die zich absoluut niet kunnen verplaatsen. Het uur van een huisbezoek kunnen wij niet meedelen. Wij vragen om zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging te komen.  In de praktijk is er namelijk meer materiaal beschikbaar om U verder te kunnen helpen.

Huisbezoeken kunnen enkele telefonisch aangevraagd worden, en bij voorkeur vóór 10u 's ochtends (uitgezonderd spoedgevallen).

  Werking van de dokterspraktijk   

Onze praktijk bestaat uit 3 huisartsen (Dr. Bart De Sadeleer, Dr. Hannelore De Sadeleer, Dr. Ward De Clerck  ), een huisarts in opleiding (Dr. Hannah Keymeulen)  en een 2 verpleegkundigen /  vroedvrouwen (Gerlind Ingels en Evelien De Sadeleer).

Iedere dag is er een overleg met de 4 artsen samen. Op deze manier kent iedere arts uw dossier, waardoor de zorg voor U als patiënt nog meer kan geoptimaliseerd worden. U kan uiteraard nog steeds zelf kiezen bij welke arts U op consultatie wil gaan en dit op de beschikbare tijdstippen van de desbetreffende arts.

Deze website biedt U heel wat informatie rond de werking van de praktijk en wat wij als huisarts voor U kunnen betekenen.